Ile płacisz za roczny kurs języka angielskiego ?
Reklama

Rekomendacje

Wychowawca kolonii

Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

 


Uzyskane Zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla kandydatów na wychowawców kolonii są ważne bezterminowo i honorowane w całym kraju. Uprawniają do zatrudnienia się jako opiekun – wychowawca na koloniach i obozach organizowanych w kraju i za granicą.


 

Naszą ofertę kierujemy do osób, które:
•    ukończyły 18 lat
•    lubią organizować zajęcia z młodzieżą

 

Program kursu:

 

1. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:  (wykład: 2h)
- struktura placówki
- rada wychowawców
- grupa jako zespół wychowawczy
- organizacja życia, rozkład dnia
- regulamin uczestnika

2. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:  (wykład:2h + ćwiczenia 1h)
- opracowanie planu wychowawczego grupy
- metody i formy realizacji planów wychowawczych
- dokumentacja wychowawcy

3. Obowiązki wychowawcy grupy (wykład: 2h)

4. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:(wykład: 1h + ćwiczenia 5h)
- cele i zadania wychowania fizycznego
- masowa nauka pływania
- gry i zabawy ruchowe
- zajęcia z gier zespołowych
- lekkoatletyka
- olimpiady sportowe itp.

5. Turystyka i krajoznawstwo: (wykład: 1h + ćwiczenia 4h)                 
- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek wypoczynku
- organizacja wycieczek
- organizacja biwaków
- gry terenowe itp.

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe: (wykład: 1h + ćwiczenia 4h)           
- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
- elementy kulturalne zajęć w programie dnia
- gry i zabawy świetlicowe
- konkursy, wystawy, dyskusje
- śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
- organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
- prowadzenie kroniki

7. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników: (wykład: 4h + ćwiczenia 3h) 
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa
- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w placówce wypoczynku
- kurs pierwszej pomocy

8. Zajęcia praktyczno-techniczne: (wykład: 1h + ćwiczenia 1h)   
- formy o rodzaje zajęć praktyczno- technicznych
- prace dekoracyjne i zdobnicze
- indywidualne zainteresowania uczestników
- rozwój zainteresowań uczestników

9. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: (wykład: 2h )
- koordynacyjna rola władz oświatowych
- formy wypoczynku
- organizatorzy wypoczynku
- podstawy prawne i obowiązujące przepisy

10. Prace społecznie użyteczne: (wykład: 2h)
Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
- prace w zakresie samoobsługi
- prace na rzecz placówki
- prace na rzecz środowiska

EGZAMIN    (ok. 30 minut)

 

Formą zaliczenia kursu jest:
•    napisanie egzaminu pisemnego
•    dołączenie scenariusza imprezy wieczornej i gadżetu na tę imprezę
•    dołączenie planu wycieczki całodniowej

 

 

Kurs przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas kolonii i zimowisk. Starannie ułożony plan kursu oraz wyjątkowe osoby prowadzące są gwarancją doskonałego przygotowania do pracy.

Kurs kończy się egzaminem, a uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje bezpłatne materiały pomocnicze.

 


TERMINY NAJBLIŻSZYCH EDYCJI: 16.05.2014

 

 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł do 30.04.2014 przelewen na konto z dopiskiem "Kurs wychowawcy"

 

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

 


Cena kursu: 150 zł za osobę.